Selecteer een pagina

De kringloopwinkel De Loods stelt zich voor...

Kringloopwinkel de Loods heeft diverse cliënten waaraan het dagbesteding biedt.
De financiering daarvan loopt via de in- en verkopen uit de winkel en de inkomsten van de dagbesteding via de Wlz, Wmo en Forensische Zorg.
Agapè Zorg is met name aktief in de regio Maastricht , daarnaast ondermeer in Vaals, Gulpen en Margraten.

Agapè Zorg heeft een hoogopgeleid personeelsbestand, welke goed toegerust is om deze complexe doelgroep te kunnen begeleiden. Het staat daarbij in nauw contact met de aanpalende zorginstellingen, waardoor op en afschaling van de zorg op een soepele manier kan verlopen.
Naast deze begeleiding heeft Agapè Zorg een uitgebreide dagbestedingsvoorziening, ‘Kringloopwinkel de Loods’ te Maastricht, waardoor het deze clienten ook snel een
passende dagbesteding kan bieden. Bij interesse kunnen wij u een folder van de dagbesteding laten toekomen.
Deze dagbesteding biedt plaats aan clienten vanuit de Wmo, Wlz en reclassering. De clienten worden begeleid door onze professionals

Hoe ziet deze begeleiding eruit?

  •  Het leveren van hoogwaardige begeleiding aan de forensische cliënten.

De persoon zelf is het uitgangspunt. Iedereen heeft zijn eigen, unieke aanpak nodig. Ondersteuning die volledig afgestemd is op zijn of haar karakter en mogelijkheden. Cliënten krijgen daarom een vast toegewijde begeleider. Die staat naast de cliënt en helpt vanuit een gelijkwaardige relatie. Dat schept vertrouwen, creëert een band en biedt houvast.

Individuele begeleiding
We bieden individuele begeleiding aan mensen met psychiatrische problemen die moeite hebben om structuur aan te brengen in hun leven. De hulp is gericht op zelfredzaamheid. We stimuleren de cliënt om zoveel mogelijk zelf te doen.

foto-kringloop-de-loods-medewerkers